Psychoterapia alkoholizmu

Kompleksowa terapia alkoholowa w Rzeszowie

Psychoterapia leczenie alkoholizmu – Centrum Medyczne Galmedic Rzeszów

psychoterapia alkoholizmu

 

Alkoholizm, nazywany też toksykomanią alkoholową jest zaburzeniem związanym z nadmiernym spożywaniem alkoholu. W ramach rozwoju choroby, osoba uzależniona coraz bardziej traci kontrolę nad ilością konsumowanego alkoholu, a później także nad emocjami i własnym zachowaniem. Alkoholizm jest problemem złożonym, dlatego też jego leczenie to długotrwały, wieloetapowy proces. W Centrum Medycznym Galmedic w Rzeszowie terapia uzależnienia od alkoholu odbywa się w sposób kompleksowy. Nasi specjaliści dbają o to, by proces odstawienia używki oraz powrotu do życia w trzeźwości przebiegł bez zakłóceń i przede wszystkim w sposób bezpieczny. Podstawą takich działań jest złożona terapia, składająca się z przerwania ciągu alkoholowego oraz detoksu. Równie ważną jej częścią jest psychoterapia alkoholizmu, która może trwać nawet wiele miesięcy.

Terapia alkoholizmu w Rzeszowie

Tradycyjna terapia odwykowa odchodzi do lamusa. Leczenie „złego nawyku”, jak długo nazywano uzależnienie od alkoholu, nie może opierać się jedynie na przerwaniu ciągu alkoholowego. Alkoholik pozostawiony sam sobie jest szczególnie narażony na ryzyko powrotu do nałogu.

Psychoterapia alkoholizmu jest procesem złożonym przeprowadzanym przez specjalistów.

Terapia uzależnienia od alkoholu, a zwłaszcza psychoterapia obejmuje działania podejmowane na rzecz przywrócenia dobrego stanu fizycznego oraz psychicznego alkoholika. Opiera się przede wszystkim na czynnościach zmierzających ku utrzymaniu trzeźwości przez pacjenta. Podstawowe jej elementy ściśle się ze sobą łączą oraz uzupełniają się.

Podstawą jest odpowiednia diagnoza problemu. Terapeuci w procesie leczenia muszą brać pod uwagę również współistniejące dolegliwości alkoholika. Rzadko bywa bowiem tak, że uzależnienie jest jedynym problemem, z którym pacjent się do nas zgłasza. Często cierpi on również na przewlekłe schorzenia. Dokuczają mu objawy zatrucia alkoholowego, dolegliwości ze strony uszkodzonej wątroby lub innych narządów, a także zaburzenia psychiczne, np. psychozy alkoholowe. Ostatni zespół zaburzeń może zniwelować tylko psychoterapia uzależnienia alkoholowego.

Polega ona przede wszystkim na określeniu jasnego, zrozumiałego dla pacjenta i w pełni przez niego akceptowanego planu terapii. Plan ten pomaga uzależnionemu uporać się psychicznie z własnymi trudnościami, motywuje go do dalszych działań oraz jest wsparciem w chwilach zwątpienia. Program terapeutyczny obejmuje indywidualną psychoterapię alkoholizmu, psychoterapię grupową oraz techniki medytacyjne i relaksacyjne. Praca z psychoterapeutą dostarcza uzależnionemu pozytywnych bodźców głównie dzięki zrozumieniu jego stanów emocjonalnych, lęków, oswojeniu trudności. Wysoko wykwalifikowana kadra dba o dobre samopoczucie pacjentów, przywracając im równowagę emocjonalną i psychospołeczną. Oprócz wsparcia podczas codziennej terapii pomagają oni pacjentowi uporać się z chwiejnością emocjonalną, objawami zespołu odstawiennego, rozżaleniem, złością, a nawet depresją, która niejednokrotnie pojawia się na skutek odstawienia substancji odurzających. Wszelkie środki farmaceutyczne dobieramy indywidualnie dla pacjenta oraz podajemy z zachowaniem środków najwyższej ostrożności.

Warto pamiętać także o metodach wspomagających leczenie alkoholizmu, takich jak Esperal. Jest to terapia awersyjna polegająca na wszyciu w ciało chorego tabletki z disulfiramem, który bardzo gwałtownie reaguje z alkoholem. W rezultacie osoba uzależniona wytwarza w podświadomości psychiczną barierę uniemożliwiającej jej picie alkoholu. Wie bowiem, że spożycie choćby minimalnych jego ilości poskutkuje szybkim pojawieniem się przykrych objawów ostrego zatrucia alkoholem.

Masz pytanie dotyczące usługi? Zapraszamy do kontaktu

Psychoterapia alkoholizmu – 3 fazy powrotu do trzeźwości

Psychoterapia alkoholizmu powstrzymuje pacjenta przed podejmowaniem działań, które mają destrukcyjny wpływ na jego zdrowie i dalsze życie.

Tworzy wokół osoby uzależnionej przyjazne środowisko, współpracując z jego otoczeniem i najbliższymi, szczególnie rodziną. Zaburzenia, które są związane z alkoholizmem, wpływają bowiem nie tylko na samego uzależnionego, ale i na całe środowisko społeczne, w którym przebywa. Przygotowany przez specjalistów program psychoterapeutyczny ma na celu zwiększenie zdolności pacjenta do utrzymania stałej trzeźwości oraz rozwijanie zdolności do rozpoczęcia nowego etapu życia. Przystosowanie społeczne alkoholika do nowej rzeczywistości powinno przebiegać wieloetapowo i łagodnie, nie w sposób nagły.

Trzy główne fazy:

  1. Wycofanie lub ograniczenie ilości spożywanego alkoholu, wzbudzenie motywacji do rozpoczęcia i kontynuacji leczenia, wypracowanie umiejętności radzenia sobie z objawami odstawiennymi.
  2.  Akceptacja uzależnienia, praca nad zdolnościami radzenia sobie ze stresem i niepokojem, zmiana patologicznych i destrukcyjnych zachowań, rozwiązanie problemów osobistych, współpraca z rodziną uzależnionego, zmiana trybu życia, leczenie i terapia zaburzeń psychicznych.
  3. Analiza trudności powstałych przed nałogiem, zrozumienie własnych potrzeb przez pacjenta, akceptacja siebie, wzmocnienie umiejętności społecznych i życiowych.

Praca terapeuty z osobą uzależnioną opiera się więc na wzajemnym kontakcie i zaufaniu. Po jego wypracowaniu psychoterapeuta rozpoczyna analizę i rozpoznaje problemy życiowe pacjenta, określa ich związki z nałogiem. Co więcej, pobudza zaangażowanie pacjenta, wzbudzając jego motywację do leczenia. W Centrum Medycznym Galmedic w Rzeszowie pracują wykwalifikowani specjaliści. Posiadają oni stosowne certyfikaty potwierdzające kompetencje do pracy z osobami uzależnionymi.

Często zadawanie pytanie

Odpowiednio wykwalifikowany specjalista jest w stanie pomóc alkoholikowi wyjść z nałogu. Wizyta u terapeuty pomoże przede wszystkim określić przyczynę nałogu, a to pierwszy krok na drodze do trzeźwości.

Ponieważ program terapeutyczny prowadzony przez Centrum Medyczne Galmedic w Rzeszowie przewiduje udział uzależnionych w terapii grupowej, kontakt z innymi osobami jest nieunikniony. Indywidualne potrzeby każdego pacjenta określamy podczas diagnozy.

Każdego pacjenta traktujemy indywidualnie, z szacunkiem i po partnersku. Dlatego też każdy może liczyć na pełną dyskrecję. Sam określisz stopień poufności swoich danych oraz informacji o sobie.

Tak, nasza kadra specjalizuje się w terapii różnorodnych zaburzeń, co nie przekreśla możliwości uczestnictwa w zajęciach osobom zmagającym się z innymi problemami.

Psychoterapia alkoholizmu trwać może nawet dwa lata. Całkowity czas terapii oraz jej szczegółowy przebieg określamy jednak indywidualnie, biorąc pod uwagę potrzeby każdego pacjenta. Czas ten może więc się diametralnie różnić. Co więcej, część terapii może odbywać się nawet w środowisku domowym.

Cennik psychoterapii uzależnień

  • Cena ustalana indywidualnie z psychoterapeutą

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem z alkoholem i szukasz skutecznej terapii? Zapraszamy do kontaktu

668 660 600