Podcięcie wędzidełka prącia

Procedura medyczna jest stosunkowo łatwa i bezpieczna. Polega na chirurgicznym wydłużeniu skróconej tkanki.

Podcięcie wędzidełka prącia w Rzeszowie jest bezbolesne, bezpieczne i szybkie – cały zabieg trwa bowiem jedynie kilkadziesiąt minut.

Podcięcie wędzidełka prącia Rzeszów

Zbyt krótkie wędzidełko napletka staje się źródłem stopniowo narastającego bólu i dyskomfortu. W wielu przypadkach jedynym rozwiązaniem trudności i dolegliwości jest frenuloplastyka, czyli podcięcie wędzidełka prącia. W Rzeszowie zabieg ten wykonują wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści pracujący w Centrum Medycznym Galmedic. Opieka przez nich sprawowana cechuje się nie tylko jakością, ale również efektywnością oraz komfortem. Ponieważ opisywany zabieg dotyczy stref intymnych pacjenta, przedstawiciele personelu dbają o to, by podczas niego zapewniono choremu najwyższy poziom dyskrecji i intymności. Procedura medyczna jest stosunkowo łatwa i bezpieczna. Polega na chirurgicznym wydłużeniu skróconej tkanki. Dokonuje się tego, wykonując plastyczne nacięcie i zszywając osłonki. Zastosowanie tego rodzaju leczenia nie wymaga dłuższej hospitalizacji i zwykle pacjent opuszcza placówkę medyczną w dniu zabiegu.

Podcięcie wędzidełka prącia w Rzeszowie jest bezbolesne, bezpieczne i szybkie – cały zabieg trwa bowiem jedynie kilkadziesiąt minut. Skrócona tkanka może powodować występowanie nieprzyjemnych i nieestetycznych objawów. Większość pacjentów decyduje się na wykonanie jej plastyki głównie ze względu na odczuwane dolegliwości bólowe. Uprzykrzają one nie tylko sferę życia intymnego chorego, ale nawet codzienne funkcjonowanie. Objawy krótkiego wędzidełka są odczuwalne i widoczne zarówno w stanie spoczynku, jak i erekcji członka. Pewne działania podejmowane przez chorego (np. nadmierna aktywność seksualna) mogą powodować naderwanie lub rozerwanie tkanki. Stan ten skutkuje zaś groźnym do opanowania krwawieniem i ryzykiem wystąpienia zakażenia. Z tego względu nie powinno się zwlekać z wizytą u specjalisty.

Wędzidełko napletka i nieprawidłowości anatomiczne

Wędzidełko napletka ma formę plastycznej tkanki i rozciąga się od brzusznej części żołędzi prącia po nasadę napletka. Jego długość zależy od wielu czynników indywidualnych, niemałą rolę odgrywają tu również predyspozycje genetyczne. Ta część narządów intymnych mężczyzny bierze udział w prawidłowym i fizjologicznym odprowadzaniu napletka. Może on bowiem przykrywać żołądź, ale również być zsunięty poniżej jej i ją całkowicie lub częściowo odsłaniać. W przypadku niemożności osiągnięcia takiego stanu fizjologicznego konieczne może okazać się wykonanie zabiegu, jakim jest podcięcie wędzidełka prącia. W Rzeszowie frenuloplastyka zalecana jest głównie tym osobom, u których stwierdza się istnienie objawów wady anatomicznej w postaci skróconego wędzidełka.

Wada ta może mieć charakter wrodzony i występować od pierwszych chwil życia człowieka lub nabyty. Zwykle dorośli pacjenci zmagają się ze skróceniem wynikającym z przebytych w przeszłości urazów i stanów zapalnych. Ich występowanie wiąże się bowiem z nadmiernym bliznowaceniem, które zaburza naturalną plastyczność i elastyczność struktury anatomicznej tkanki.

Objawy zbyt krótkiego wędzidełka prącia

Krótkie wędzidełko penisa może powodować różny stopień skrzywienia żołędzi członka względem jego korpusu. Jest ono widoczne i odczuwalne w stanie spoczynku, a znacznie nasila się, gdy członek znajdzie się we wzwodzie. Tzw. brzuszne zgięcie prącia powoduje ponadto znaczny ból i dyskomfort. Skrócenie tej tkanki znacznie ogranicza także możliwość manipulowania napletkiem, wpływając na jakość odsłaniania przez niego żołędzi prącia. Odprowadzenie napletka staje się nie tylko utrudnione, ale w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. W związku z tym pacjent ma trudności z utrzymaniem prawidłowego poziomu higieny oraz satysfakcjonującym poziomem jakości życia seksualnego.

Podcięcie wędzidełka prącia Rzeszów – dla kogo?

Podcięcie wędzidełka prącia w Rzeszowie wskazane jest przede wszystkim pacjentom, u których stan ten wpływa w sposób znaczący na możliwość odprowadzania napletka i powoduje występowanie dodatkowych dolegliwości. Do Centrum Medycznego Galmedic może jednak zgłosić się każdy chory, którego zastanawia stan zdrowia i który chce dowiedzieć się więcej o wskazaniach do przeprowadzenia zabiegu.

Podcięcie wędzidełka napletka jest konieczne w celu skutecznego zniwelowania dolegliwości takich jak: dyspareunia (trudności z mikcją), przedwczesny wytrysk, trudności w osiągnięciu erekcji czy urazowe naderwanie tkanki. Wskazane jest również wtedy, gdy struktura anatomiczna tkanki uniemożliwia zachowanie odpowiedniego poziomu higieny i prawidłowe odprowadzanie napletka. Poprzez zastosowanie leczenia chirurgicznego osiąga się zadowalające efekty kosmetyczne i wizualne. Wydłużenie wędzidełka prącia niweluje skrzywienie członka.

Nasilenie objawów manifestujących się w przypadku opisywanego schorzenia zależy głównie od stopnia nasilenia jego rozwoju i fazy zaawansowania. Początkowo chory może odczuwać jedynie niewielki dyskomfort i ból, zwłaszcza podczas stosunku seksualnego. Następnie stan ten ulega pogorszeniu, uniemożliwiając pełne odsłonięcie żołędzi i powodując wzmożone odczucia bólowe.

Chory stopniowo traci również kontrolę nad stopniem swojego podniecenia, a nadmierna stymulacja wędzidełka we wzwodzie powoduje przedwczesne wytryski. Podczas stosunku seksualnego może dojść również do naderwania tkanek, co stanowi bezwzględne wskazanie do odbycia pilnego zabiegu medycznego w specjalistycznej placówce.

Podcięcie wędzidełka napletka Rzeszów – jak się przygotować?

W Centrum Medycznym Galmedic pacjenta kwalifikuje się do zabiegu na podstawie wyników badań diagnostycznych (głównie laboratoryjnych krwi), dokładnego wywiadu medycznego, badania podmiotowego i przedmiotowego. Wszystkie te konieczne działania przeprowadza dla bezpieczeństwa pacjenta lekarz. Ustala on również plan postępowania, omawia rodzaj i zakres ingerencji chirurgicznej.

Chory poznaje ponadto listę zaleceń pozabiegowych, do których powinien się ściśle stosować, by przyspieszyć efektywny proces rekonwalescencji. Mają one znaczący wpływ na ostateczny rezultat zabiegu, zwłaszcza wygląd blizny i funkcjonowanie członka.

Do samej plastyki pacjent nie musi się szczególnie przygotowywać. Konieczna jest odpowiednia dbałość o stan higieny intymnej, niekonieczna jest natomiast depilacja okolic intymnych.

Lekarz zleca jednak do wykonania konieczne badania laboratoryjne, kontrolujące ogólną gotowość chorego do rozpoczęcia procedury chirurgicznej polegającej na przerwaniu ciągłości tkanki skórnej. W tym celu wykonuje się morfologię krwi, oznaczenie poziomu krzepliwości krwi (PT i APTT), by ocenić ryzyko wystąpienia krwawienia i/lub zaburzeń hemostazy oraz antygen HBS.

Przebieg zabiegu

Zabieg korekcji wędzidełka napletka przeprowadza się zwykle w znieczuleniu miejscowym pacjenta. Chory układany jest w pozycji na plecach, a pole operacyjne przygotowuje się, odkażając i oczyszczając skórę. Okolicę zabiegową okłada się również jałowymi serwetami, mającymi niwelować ryzyko zakażenia zabiegowego. Po ostrzyknięciu okolicy członka środkiem znieczulającym chirurg przystępuje do wykonania cięcia skalpelem. Wykonuje poprzeczne nacięcie tkanki o optymalnej głębokości, nie naruszając głębszych struktur i tkanek. Po wykonaniu cięcia zakłada szwy, za pośrednictwem których dokonuje korekty niedoboru skóry. Są one zazwyczaj rozpuszczalne, co oznacza, że nie wymagają ściągnięcia przez specjalistę. Samoczynnie wchłaniają się do organizmu po upływie ok. 10-12 dni od daty wykonania zabiegu.

Dzięki zastosowanemu leczeniu operacyjnemu wędzidełko w sposób natychmiastowy ulega wydłużeniu, a funkcje pełnione przez prącie znacznie się poprawiają. Frenuloplastyka umożliwia wydłużenie fałdu skórnego nawet o 5 milimetrów. Po zagojeniu się rany i powstaniu blizny możliwe staje się swobodne odprowadzanie napletka, utrzymanie higieny miejsc intymnych oraz podejmowanie zbliżeń seksualnych bez bólu i dyskomfortu. Efekt jest trwały i gwarantuje eliminację problemu. Nie musi również być powtarzany. Mężczyzna po wykonaniu plastyki wędzidełka może opuścić placówkę i udać się do domu. Zwykle jego stan nie wymaga bowiem hospitalizacji. Konieczna jest jednak kilkutygodniowa rekonwalescencja.

Podcięcie wędzidełka prącia Rzeszów – rekonwalescencja

Po wykonaniu plastyki należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza i zgłaszać się w terminie na wyznaczone wizyty kontrolne. Rana pozabiegowa goi się ok. 7-10 dni. W tym czasie konieczne może okazać się stosowanie środków farmakologicznych o działaniu uśmierzającym ból lub antybiotyków. By wspomóc gojenie rany, należy zakładać wygodną bieliznę wykonaną wyłącznie z naturalnych materiałów zapewniających przewiewność. Jeżeli rekonwalescent zauważy u siebie jakiekolwiek objawy alarmujące (wysięk, wzmożony lub nasilający się ból, rumień, obrzęk), powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Przez okres od 3 do 4 tygodni po plastyce rekonwalescent powinien bezwzględnie powstrzymać się od podejmowania jakichkolwiek form aktywności seksualnej. Dbając o higienę i stan rany, wspiera się naturalne procesy regeneracyjne tkanek. Konieczna jest dbałość o odpowiednio częste zmiany opatrunku i przemywanie rany delikatnym środkiem odkażającym. Właściwe gojenie przerwanych tkanek ułatwia ponadto codzienne odprowadzanie napletka z powierzchni żołędzi. Najlepiej procedurę tę przeprowadzać podczas ciepłej kąpieli. Chroni ona również przed nadmiernym bliznowaceniem rany, które może doprowadzić do dalszego skracania się tkanki.

Podcięcie wędzidełka napletka Rzeszów – bezpieczeństwo

Wydłużenie wędzidełka może być wykonane u mężczyzn w każdym wieku. Ten bezpieczny zabieg nie niesie ze sobą zwiększonego ryzyka występowania objawów niepożądanych i powikłań. Jak każda procedura medyczna, obarczony jest taką możliwością, ale częstotliwość zgłaszania takich symptomów przez pacjentów nie jest bardzo niska.

Każda procedura medyczna posiada określone przeciwwskazania, których występowanie u pacjenta dyskwalifikuje go z możliwości przeprowadzenia danej procedury. W przypadku korekty wędzidełka w gronie przeciwwskazań bezwzględnych uniemożliwiających jej przeprowadzenie znajdują się: stan zapalny i aktywne infekcje, niewydolność krążeniowo-oddechowa, schorzenia wątroby, nerek, zaburzenia krzepliwości krwi, choroby autoimmunologiczne, nowotwory, epilepsja i antybiotykoterapia. Lekarz może ponadto odmówić wykonania plastyki pacjentom z cukrzycą, o złym stanie zdrowia, ze złymi wynikami badań lub mającym wykonywany w przeszłości zabieg urologiczny. Są to jednak przeciwwskazania względne, o których istocie decyduje specjalista podczas wizyty kwalifikacyjnej pacjenta. W razie konieczności zleca on również wykonanie dodatkowych badań obrazowych lub konsultacje specjalistyczne.

Często zadawanie pytanie

Zabieg trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Czas ten może wydłużyć się w przypadku wystąpienia nadmiernego krwawienia, głównie ze względu na znaczne unaczynienie prącia.

Nie, ponieważ zwyczajowo przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym pacjenta.

Operację wykonuje doświadczony chirurg lub lekarz specjalista z zakresu urologii.

Nie, wykonuje się go w ramach procedury jednodniowej, pacjent nie musi zatem pozostawać w szpitalu czy placówce medycznej przez dłuższy czas.

Konieczne jest codzienne przemywanie rany i zmiana opatrunku. Należy ponadto zwracać szczególną uwagę na stan rany i dokonywać jej samokontroli.

Rana przekształca się stopniowo w bliznę. Ponowne zarośnięcie tkanek mogłoby skutkować nawrotem dolegliwości.

W przypadku nieodpowiedniej dbałości o mobilność napletka i niestosowania się do zaleceń lekarza pacjent może mieć do czynienia z nawrotem schorzenia. Dzieje się tak w konsekwencji nadmiernego bliznowacenia rany.

W Centrum Medycznym Galmedic stosujemy technikę chirurgiczną, charakteryzującą się najwyższym stopniem skuteczności i bezpieczeństwa.

Podczas zabiegu zauważa się krwawienie związane bezpośrednio z koniecznością przerwania ciągłości skóry. Lekarz tamuje je przy użyciu odpowiednich środków opatrunkowych i farmaceutyków.

Zabieg nie jest obarczony wysokim ryzykiem wystąpienia powikłań i objawów niepożądanych.

Większość chorych zauważa znaczną poprawę funkcji seksualnych. Zanikają natomiast nieprzyjemne dolegliwości, takie jak ból czy dyskomfort lub uczucie ciągnięcia.

Po ustaniu działania znieczulenia miejscowego pacjent może odczuwać ból o umiarkowanym nasileniu. Stopniowo dolegliwości te zanikają, ale w razie konieczności należy zastosować doustne środki farmakologiczne uśmierzające ból.

Jeżeli chory zauważy jakiekolwiek niepokojące dolegliwości, nie powinien zwlekać z wizytą u lekarza.

Pierwszą zmianę opatrunku zaleca się po upływie 24 godzin od wykonania plastyki. Kolejne okłady wymienia się zgodnie z zaleceniami lekarza i potrzebami pacjenta.

Nie, jest on tak umiejscowiony, by nie przeszkadzał w codziennych czynnościach fizjologicznych i higienicznych.

Najlepiej zastosować łagodne środki odkażające, jak np. Octenisept.

Schorzenie to powoduje ból, dyskomfort odczuwany w okolicach intymnych, uczucie pociągania więzadła, niemożność całkowitego odsłonięcia żołędzi prącia.

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem i szukasz skutecznej diagnozy? Zapraszamy do kontaktu

Warunkiem odbycia się zabiegu jest wpłata zadatku na poczet zabiegu w kwocie 500zł w momencie potwierdzania obecności, najpóźniej 24h przed zabiegiem. W przypadku braku wpłaty, zabieg nie będzie mógł się odbyć. Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

przelewy24

668 660 600