Operacja stulejki Rzeszów

Stulejka to patologiczne zwężenie napletka, które uniemożliwia swobodne zsuwanie tego fałdu skóry z żołędzi penisa.

Operacja stulejki w Rzeszowie wybierana jest głównie przez dorosłych pacjentów, decydujących się na usunięcie schorzenia bez obaw o nawroty.

Operacja stulejki Rzeszów

Stulejka to patologiczne zwężenie napletka, które uniemożliwia swobodne zsuwanie tego fałdu skóry z żołędzi penisa. Jej występowanie fizjologicznie i anatomicznie uzasadnia się wyłącznie u dzieci do 3 roku życia. Dorośli mężczyźni, u których stwierdza się to schorzenie, powinni zdecydować się na zabieg, jakim jest operacja stulejki. W Rzeszowie usługę tę bezpiecznie, szybko i komfortowo przeprowadzają specjaliści pracujący w Centrum Medycznym Galmedic. Dokonujemy plastyki napletka w sposób bezbolesny, umożliwiając taki stopień poszerzenia jego ujścia, by móc swobodnie odsłonić żołądź penisa. Ponieważ trudność ta może dotyczyć pacjentów w każdym wieku, nie należy zwlekać z wizytą u specjalisty, nawet zauważając pierwsze objawy nieprawidłowości. Zabieg jest co prawda mało inwazyjny, ale stosuje się go jako ostateczne rozwiązanie problemu. Wcześniej możliwe staje się zastosowanie metod nieoperacyjnych, zwłaszcza w stosunku do małych chłopców. Lekarze zlecają głównie maści z glikokortykosteroidami. Jednak, gdy nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów, najlepszym wyjściem z sytuacji okazuje się chirurgia.

Operacja stulejki w Rzeszowie wybierana jest głównie przez dorosłych pacjentów, decydujących się na usunięcie schorzenia bez obaw o nawroty. Wskazaniem do jej wykonania jest przede wszystkim diagnoza zwężenia ujścia napletka lub załupka, czyli obrzęku napletka i żołędzi, powstałego w wyniku nadmiernego zsunięcia napletka poza żołądź. Chorego kwalifikuje się do zabiegu wyłącznie na podstawie dokładnego badania lekarskiego i wywiadu medycznego. Konieczne jest bowiem nie tylko określenie wskazań do plastyki, ale również przeciwwskazań, głównie ze względów bezpieczeństwa chorego. Aby zapewnić mu maksymalny poziom komfortu i dyskrecji, zabieg przeprowadzamy w intymnych warunkach gabinetowych, w trybie jednodniowym. W związku z tym nie jest konieczna długotrwała hospitalizacja.

Stulejka – istota schorzenia

Stulejka jest schorzeniem dotykającym wyłącznie mężczyzn. Może mieć charakter nabyty lub wrodzony. Stan ten w znaczący sposób wpływa na fizjologiczną możliwość ściągania napletka zarówno w stanie spoczynku penisa, jak i we wzwodzie. Może być ona ograniczona w przypadku stwierdzenia stulejki częściowej lub wręcz niemożliwa, gdy mamy do czynienia z odmianą całkowitą. Operacja stulejki w Rzeszowie może być przeprowadzana w obu przypadkach. Sytuacja jest jasna, gdy napletek w ogóle nie daje się odciągnąć od żołędzi penisa – taki stan jest bowiem bezwzględnym wskazaniem do wykonania plastyki. Pacjenci zgłaszają się do placówki również wtedy, gdy możliwe jest częściowe odsłonięcie żołędzi, a towarzyszy temu ból, ucisk, dyskomfort lub napletek zaciska się w momencie erekcji w rowku zażołędnym.

Jak przygotować się do zabiegu?

Ponieważ zabieg dotyczy bezpośrednio miejsca, które narażone jest w szczególny sposób na działanie patogenów, do zabiegu należy przygotować się w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami lekarza. Operacja stulejki w Rzeszowie nie rozpoczyna się bez kwalifikacji chorego do jej przeprowadzenia. Podczas niej przekazuje się pacjentowi zalecenia, ze wskazaniem do ich bezwzględnego zastosowania. Najważniejszymi z nich są: konieczność wykonania depilacji okolic intymnych, wyleczenie wszystkich stanów zapalnych występujących w organizmie, poinformowanie lekarza o przyjmowanych obecnie lekach i preparatach dostępnych bez recepty (w tym również suplementach diety). W uzasadnionych przypadkach specjalista może ponadto zlecić wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych. Chodzi tu głównie o morfologię całkowitą i oznaczenie czynników krzepliwości krwi.

Podczas wizyty kwalifikującej pacjenta w Centrum Medycznym Galmedic przygotowuje się go do przeprowadzenia plastyki również pod względem edukacji. Specjaliści przekazują choremu informacje dotyczące rodzaju i zakresu podejmowanych czynności medycznych, zakresu dokonywanej ingerencji oraz zaleceń pozabiegowych podczas rekonwalescencji.

Operacja stulejki Rzeszów – plastyka napletka

Celem zabiegu jest korekcja napletka. Po wygojeniu rany całkowicie pokrywa on górną część członka, a jego odciąganie nie przysparza żadnych trudności ani nie powoduje dolegliwości bólowych. Efekty, jakie można uzyskać, stosując chirurgiczne leczenie stulejki, zależą jednak od indywidualnych możliwości każdego pacjenta. Osobiste uwarunkowania, takie jak wiek chorego, stan zdrowia oraz prowadzony przez niego tryb życia mają znaczący wpływ na efektywność zastosowanej metody i jej rezultaty. Na efekty długofalowe wpływ ma również poziom stosowania się chorego do zaleceń lekarskich, dotyczących przebiegu jego rekonwalescencji. Każdorazowo możliwe do osiągnięcia rezultaty oddziaływania operacyjnego omawia się podczas kwalifikacji.

Plastyka napletka w Rzeszowie zalecana jest pacjentom głównie ze względów zdrowotnych. W przebiegu schorzenia często pojawiają się bowiem stany zapalne, które znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Wpływają również na pogorszenie jakości życia seksualnego mężczyzn (zwłaszcza ze względu na ból). Stają się one ponadto przyczyną zakażenia dróg moczowych, które nawraca, a nawet stanów przedrakowych zmian w strukturze budowy penisa. Zwężony napletek powoduje również trudności w dbaniu o prawidłową higienę. Gromadząca się pod nim wydzielina (mastka) nie jest w odpowiedni sposób wymywana i powoduje występowanie przykrego zapachu. Choroba może doprowadzić ponadto do trudności i bólu przy oddawaniu moczu.

Zabieg usunięcia stulejki Rzeszów

Rodzaj zastosowanego leczenia zależy głównie od stopnia zwężenia napletka. Zwykle przebiega jako jego plastyka, a w zaawansowanych przypadkach stosuje się obrzezanie (całkowite lub częściowe usunięcie napletka). Zabieg usunięcia stulejki w Rzeszowie przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym lub miejscowym pacjenta, zależnie od jego stanu zdrowia i planowanej rozległości operacji. Ze względu na szczególne unerwienie penisa, czasami niemożliwe jest zastosowanie wyłącznie znieczulenia miejscowego. Zabieg należy do dość skomplikowanych również ze względu na bogatą sieć naczyń krwionośnych otaczających prącie. Powikłania pozabiegowe zdarzają się jednak nadzwyczaj rzadko. Przedstawiciele personelu medycznego Centrum Medycznego Galmedic charakteryzują się nie tylko wysokim poziomem wiedzy i umiejętności, ale również wieloletnim doświadczeniem. Dzięki temu oferowane przez nas usługi są bezpieczne, bezbolesne i przeprowadzane w komfortowych oraz nowoczesnych warunkach.

Po przygotowaniu pacjenta do zabiegu i jego znieczuleniu układa się go w pozycji na plecach i rozpoczyna właściwy zabieg. Procedura trwa około 60 minut i polega na wykonaniu nacięcia skalpelem, obejmującego jedno lub kilka miejsc wzdłuż osi prącia. Następnie skórę napletka odpowiednio się formuje i zaszywa z użyciem nici stosowanych w chirurgii plastycznej. W ten sposób otrzymuje się efekt finalny – pożądane poszerzenie napletka w optymalnym stopniu. Chirurg kończy procedurę, zakładając opatrunek. Jest on tak umiejscowiony, by nie ograniczać możliwości oddawania moczu, a zmieniony powinien zostać po upływie 24 godzin od jego założenia. Przez ten czas wytwarza się bowiem skrzep, który rozpoczyna proces odtwarzania naczyń krwionośnych. Kolejne okłady rekonwalescent nakłada samodzielnie, zgodnie z zaleceniami otrzymanymi od lekarza.

Skuteczność zabiegu

Zastosowanie tego rodzaju leczenia nie zawsze jest jednak skuteczne. W przypadku niektórych chorych konieczne staje się usunięcie części lub całości napletka, które nazywamy obrzezaniem. Co więcej, powstające w procesie gojenia się rany blizny mogą przyczynić się do wtórnego zwężenia ujścia napletka. Z tego względu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń pozabiegowych, co znacznie obniża ryzyko wystąpienia nawrotu schorzenia.

operacja stulejki w Rzeszowie

Zalecenia pooperacyjne

Mimo że plastyka napletka w Rzeszowie uważana jest za zabieg bezpieczny, jej przeprowadzenie może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pewnych objawów niepożądanych. Po ustaniu działania środka znieczulającego pacjent może uskarżać się na umiarkowany ból, który należy niwelować przy użyciu odpowiednich środków przeciwbólowych. Nie należy jednak stosować pochodnych kwasu salicylowego (Aspiryny, Polopiryny itp.). Ran i okładów nie należy moczyć. Zachowuje się je w środowisku czystym i jałowym. Do dezynfekcji używa się zatem specjalistycznych środków, jak np. Octenisept.

Rekonwalescent nie powinien od razu po zabiegu wracać do wykonywanych przez siebie obowiązków, również tych zawodowych. Wskazany jest 2-3-dniowy odpoczynek, który zleca zwykle lekarz. Jeżeli chory wykonywał pracę fizyczną, powrót do tej aktywności będzie możliwy zwykle dopiero po upływie tygodnia od zabiegu. Do czasu całkowitego zagojenia się rany należy bezwzględnie zrezygnować z aktywności seksualnej.

Proces gojenia trwa zwykle 4 tygodnie. W tym czasie można odczuwać dyskomfort i trudności podczas przemieszczania się i wykonywania innych czynności codziennych. Zaleca się zatem stosowanie dopasowanych, ale nie ciasnych bokserek. Na pierwszą kontrolę stanu rany należy zgłosić się po upływie 5-7 dni. W przypadku wystąpienia niepokojących lub nasilonych dolegliwości pacjent powinien niezwłocznie skorzystać z porady lekarza.

Operacja stulejki Rzeszów – przeciwwskazania

Ponieważ leczenie stulejki w Rzeszowie wiąże się z koniecznością wykonania inwazyjnego zabiegu medycznego, nie każdy może zostać poddany tej procedurze medycznej.

Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do plastyki napletka są aktywne infekcje w organizmie człowieka, nie tylko w miejscu wykonywania planowanego zabiegu. Również niewydolność krążeniowo-oddechowa, poważne schorzenia wątroby, zaburzenia w funkcjonowaniu nerek, choroby układowe, autoimmunologiczne, nowotworowe, neurologiczne mogą zdyskwalifikować pacjenta z możliwości przeprowadzenia zabiegu. Szczególną ostrożność należy zaś zachować, operując chorych, u których stwierdzono zaburzenia krzepliwości krwi oraz wymagających leczenia antybiotykami.

Względnymi przeciwwskazaniami są zaś takie schorzenia i trudności jak: cukrzyca, zły stan zdrowia, przerwanie ciągłości skóry w miejscu wykonywania zabiegu, złe wyniki badań lub stan po przebytych operacjach urologicznych w przeszłości. Ich występowanie nie uniemożliwia choremu wykonania plastyki napletka.

Lekarze decydują o możliwości rozpoczęcia operacji. Opierają swoje założenia o aktualne wyniki badań chorego, zebrany wywiad medyczny i inne otrzymane informacje. Jeżeli stan pacjenta pozwala na bezpieczne wykonanie zabiegu, nie przesuwa się go w czasie.

Operacja stulejki w Rzeszowie a rozwój schorzenia

Brak odpowiednio szybko podjętych działań leczniczych może skutkować znacznym rozwojem schorzenia. Stopniowo zmienia się ono w stany niebezpieczne dla zdrowia. Nieleczona stulejka może prowadzić do zakażeń, martwicy członka, nowotworów, bliznowaceń, a nawet trudności natury psychicznej i seksuologicznej. Ponadto jest ona groźna nie tylko dla samych mężczyzn, ale również ich partnerek seksualnych. Jak wskazują badania, są one szczególnie narażone na możliwość zachorowania na raka szyjki macicy. Warto zatem jak najwcześniej rozpocząć proces diagnostyki tego schorzenia, by szybko przeprowadzić skuteczne leczenie, umożliwiające mężczyźnie powrót do pełnej sprawności i polepszenie stanu zdrowia. Operacja stulejki w Rzeszowie, oferowana przez Centrum Medyczne Galmedic, sprzyja zapobieganiu powikłaniom tej choroby i szybkiemu powrotowi do zdrowia męskiej części pacjentów.

Często zadawanie pytanie

Ten zabieg chirurgiczny polega na poszerzeniu napletka do takiego stopnia, by można go było bez trudności i w bezpieczny dla zdrowia sposób zsunąć z górnej części prącia. Chirurg wykonuje nacięcie na skórze napletka, które następnie zszywa z użyciem nici plastycznych, osiągając optymalną szerokość ujścia.

Leczenie tego schorzenia konieczne jest we wszystkich przypadkach klinicznych. Najbardziej popularną i jednocześnie najskuteczniejszą jego metodą jest zastosowanie postępowania chirurgicznego.

Schorzenie diagnozuje się na podstawie badania diagnostycznego. Mamy z nim do czynienia, gdy napletek nie może zostać odprowadzony za rowek zażołędny lub oddziela się od żołędzi częściowo, co powoduje ból i uczucie dyskomfortu.

Schorzenie leczy się poprzez zastosowanie plastyki napletka lub obrzezania.

Nieleczona stulejka może doprowadzić do wystąpienia groźnych chorób i stanów zapalnych oraz infekcyjnych.

Tak, w swoim przebiegu schorzenie jest bolesne, zwłaszcza gdy chory zmaga się ze znacznym stopniem zwężenia napletka. Dolegliwości bólowe i dyskomfort mogą być odczuwane zarówno w stanie spoczynku, jak i wzwodu.

W ramach NFZ wykonuje się je w oddziałach urologii szpitali. W placówce prywatnej nie trzeba natomiast martwić się formalnościami, głównie skierowaniem, ani długotrwałym oczekiwaniem na termin zabiegu.

Cała procedura zajmuje około 60 minut.

Operację wykonuje się w znieczuleniu. W zależności od stanu i potrzeb pacjenta wybiera się miejscowe lub ogólne. Oba jednak sprawiają, że plastyka napletka jest bezbolesna.

Proces całkowitego gojenia się rany trwa zwykle około 4 tygodni. Zależnie od stanu zdrowia rekonwalescenta i jego dbałości o ranę oraz indywidualnych predyspozycji czas ten może nieznacznie się wydłużyć.

Blizna jest niewielka i niewidoczna, chirurg wykonuje bowiem szycie z największą starannością i dbałością o wizualny efekt estetyczny.

Najczęściej jest to znieczulenie miejscowe, jednak w przypadku niektórych chorych konieczna może okazać się konsultacja anestezjologiczna, podczas której ustala się inny rodzaj zastosowanego znieczulenia – ogólne.

Doświadczony chirurg lub specjalista dziedziny urologii.

Plastyka napletka i obrzezanie uważane są za najskuteczniejsze metody leczenia stulejki. U niektórych osób w mniej zaawansowanym stadium schorzenia podejmuje się również próby stosowania maści z glikokortykosteroidami.

Do czasu pierwotnego zabliźnienia się rany upływają zwykle 4 tygodnie.

Zabieg można przeprowadzić na każdym etapie rozwoju schorzenia.

Najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonych fachowców z dziedziny chirurgii i urologii w specjalistycznych i stacjonarnych placówkach medycznych, ambulatoriach, klinikach.

Konieczna jest codzienna zmiana opatrunku i delikatna higiena rany. Najlepiej przemywać ją środkiem dezynfekującym typu Octenisept i stosować jałowe okłady. Lekarze zalecają ponadto utrzymywanie członka w pozycji skierowanej ku górze, by wspomóc proces gojenia i obniżania opuchlizny.

Do powikłań procedury medycznej należy obrzęk penisa, zakażenie, rozejście się rany operacyjnej. W przypadku niektórych chorych może dojść do wtórnego zwężenia napletka w wyniku nadmiernego bliznowacenia tkanki skórnej.

Zabieg plastyki napletka uznaje się za bezpieczny i podejmowany w celu zwiększenia komfortu chorego.

W przypadku niektórych chorych może dojść do nawrotu choroby, zwłaszcza w wyniku nieprawidłowego przebiegu procesu gojenia się rany pozabiegowej. Aby temu zapobiec, konieczne jest systematyczne zgłaszanie się na wizyty kontrolne, wyznaczone przez specjalistów.

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem i szukasz skutecznej diagnozy? Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

przelewy24

668 660 600