Obrzezanie – usunięcie napletka

Obrzezanie jest procedurą medyczną, która polega na usunięciu napletka chroniącego żołądź prącia.

Obrzezanie w Rzeszowie w bezpieczny, efektywny i estetyczny sposób przeprowadzają specjaliści pracujący w Centrum Medycznym Galmedic.

Obrzezanie Rzeszów

Obrzezanie jest procedurą medyczną, która polega na usunięciu napletka chroniącego żołądź prącia. Najczęściej wykonuje się ją ze względów religijnych i kulturowych. Coraz częściej jednak pacjenci kierują się również korzyściami zdrowotnymi. Może być konieczne w przypadku stwierdzenia zaawansowanej postaci stulejki lub załupka. By obrzezanie mogło być przeprowadzone w sposób bezbolesny i bezpieczny, konieczne jest poddanie się specjalistycznej opiece fachowców oferujących usługę w nowoczesnej placówce medycznej. Ponieważ funkcją napletka jest ochrona żołędzi przed czynnikami zewnętrznymi, jego usunięcie może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem występowania objawów niepożądanych i powikłań po zabiegu już w pierwszych godzinach po jego wykonaniu. Z tego powodu istotne jest, by pacjent pozostawał pod opieką specjalistów, od których otrzyma szczegółowe wskazania pielęgnacyjne i wskazówki dotyczące przebiegu procesu rekonwalescencji. W jaki sposób przeprowadzamy obrzezanie w Rzeszowie?

Obrzezanie w Rzeszowie w bezpieczny, efektywny i estetyczny sposób przeprowadzają specjaliści pracujący w Centrum Medycznym Galmedic. Oferujemy wykonanie profesjonalnej operacji, trwającej około godziny, w znieczuleniu miejscowym pacjenta. Rekonwalescencja zajmuje pacjentowi zwykle 4 tygodnie, podczas których powinien on ściśle stosować się do zaleceń lekarskich. Ostateczny końcowy i zadowalający efekt estetyczny osiąga się po upływie miesiąca od zaszycia rany. Po zakończeniu rekonwalescencji można bowiem mówić również o końcu procesu gojenia się rany.

Obrzezanie Rzeszów – wskazania

Nasi klienci decydują się na obrzezanie w Rzeszowie z różnych powodów. Niektórzy poddają się obrzezaniu zgodnie z elementami kultu religijnego lub inicjacji okresu dorosłości w życiu mężczyzny. Druga grupa wskazań do usunięcia napletka obejmuje wyłącznie względy medyczne, czyli wiążące się bezpośrednio z koniecznością poprawy zdrowia pacjenta.

Najpowszechniejszym wskazaniem z tej grupy jest stulejka, stanowiąca zwężenie ujścia napletka, utrudniające lub uniemożliwiające jego odprowadzenie i odsłonięcie żołędzi prącia. Nagromadzenie mastki między napletkiem a żołędzią prowadzi bowiem do nawracających zapaleń dróg moczowo-płciowych mężczyzn. Schorzenie to jest źródłem nie tylko dyskomfortu, ale również znacznych dolegliwości bólowych, obrzęku i zaczerwienienia. Bezwzględnym wskazaniem do rychłego przeprowadzenia operacji jest stulejka współistniejąca z przewlekłymi stanami zapalnymi.

Obrzezanie w Rzeszowie przeprowadza się również u pacjentów zgłaszających się do Galmedic z powodu anatomicznych wad wrodzonych napletka, związanych głównie z jego długością oraz strukturą wędzidełek.

Wskazaniem do jego wykonania jest także podejrzenie zmian nowotworowych obejmujących napletek, obrzęku limfatycznego, zapalenia żołędzi i/lub napletka, nawracających infekcji układu moczowo-płciowego, urazów, dyspareunii (bólu podczas stosunku).

Zabiegowi można się poddać również w celach prewencyjnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie schorzenia jak: HIV, HPV, HSV-2. Niektórzy pacjenci decydują się na jego przeprowadzenie także z innych powodów. Należą do nich pobudki natury estetycznej. Zwykle dotyczą one spodziectwa, w wyniku którego występuje przerośnięcie napletka.

Obrzezanie w Rzeszowie – główne rodzaje

Zabieg może dotyczyć jedynie części napletka i nazywa się go wtedy obrzezaniem częściowym. Całkowite polega zaś na resekcji całego napletka. W takim przypadku nacięcie skóry skalpelem wykonuje się zwykle daleko od korony żołędzi. Stosując resekcję rozległą, usuwa się znaczny obszar tkanki skórnej. W konsekwencji wykonania tego rodzaju zabiegu żołądź prącia odsłonięta jest całkowicie lub w znacznej części.

Bez względu na rodzaj wykonywanej przez chirurga procedury medycznej, zawsze powinna ona odbywać się w specjalistycznych warunkach klinicznych placówki medycznej, ambulatorium lub gabinetu chirurgicznego.

Usunięcie napletka Rzeszów – jak wygląda?

Zabieg usunięcia napletka w Rzeszowie przeprowadzają wyłącznie wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści. Wykonuje się go w ramach procedury jednodniowej i wyłącznie u pacjentów znajdujących się w dobrym stanie ogólnym. Przed przystąpieniem do zabiegu pacjent zobowiązany jest zgłosić się na wizytę kwalifikacyjną. Podczas niej lekarz przedstawia mu metodę i przebieg procedury, ryzyko wynikające z jej specyfiki i charakteru, korzyści i ewentualne powikłania. W trakcie skrupulatnego wywiadu medycznego specjalista zbiera również niezbędne informacje na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta i schorzenia oraz objawów, z jakimi zgłasza się do placówki. W przypadku niektórych chorych konieczne może okazać się wykonanie dodatkowych badań. Zwykle zleca się pełną morfologię krwi i badanie układu krzepnięcia (APTT, INR).

Zabieg usunięcia napletka – bezpieczeństwo

Usunięcie napletka u mężczyzn jest bezpieczne i bezbolesne. Podczas niego stosuje się bowiem odpowiednią dawkę znieczulenia miejscowego, podawanego w okolicę podstawy prącia. Cała procedura medyczna nie wymaga zatem obecności anestezjologa, gdyż znieczulenie wykonywane jest również przez chirurga. Następnie lekarz przystępuje do wykonania cięcia. Najpowszechniejszą metodą operacyjną, stosowaną przy obrzezaniu jest dorsal slit. Stosując się do jej zasad, nacina się napletek na jego grzbiecie i stopniowo wycina pozostałą część skóry. Zranioną skórę członka zszywa się zwykle przy użyciu nici rozpuszczalnych. Na ranę zakłada się medyczną jałowy opatrunek, a pacjent może w tym samym dniu wrócić do domu.

Obrzezanie Rzeszów – przeciwwskazania

Obrzezanie całkowite w Rzeszowie dostępne jest dla znacznej większości pacjentów, u których stwierdza się wskazania do jego wykonania. Ponieważ jest ono procedurą medyczną, lekarz przed jego rozpoczęciem powinien dokładnie zbadać pacjenta i zebrać wywiad diagnostyczny. Takie działanie pozwala na odpowiednio szybkie określenie ewentualnych przeciwwskazań do resekcji. Głównym z nich jest ostra miejscowa infekcja, dotycząca zarówno dróg moczowo-płciowych pacjenta, jak i samej skóry. Również stwierdzenie takich zaburzeń jak chowające się prącie, czyli jego cofanie w głąb struktur ciała w trakcie spoczynku, czy amoniakalne zapalenie skóry występujące niejednokrotnie przy stulejce.

Przed operacją pacjent powinien powstrzymywać się od spożywania substancji odurzających, zmniejszających skuteczność znieczulenia. Dodatkowo konieczne jest odstawienie pod kontrolą lekarza przyjmowanych przez pacjenta leków, zwłaszcza tych, które wykazują działanie przeciwkrzepliwe. Zaleca się również dokładną higienę intymną genitaliów, połączoną z depilacją owłosienia łonowego.

Po zakończeniu leczenia penis może być obrzęknięty, a na powierzchni skóry można zauważyć krwawe podbiegnięcia, które zwykle ustępują po upływie kilkunastu dni. Ból występuje, ale zazwyczaj o małym nasileniu. Większość pacjentów skarży się natomiast na zwiększoną wrażliwość w obrębie żołędzi i dyskomfort, wynikający z jej nagłego, całkowitego odsłonięcia.

Obrzezanie w Rzeszowie – zalecenia po zabiegu

Celem uśmierzenia bólu lekarz może przepisać pacjentowi wybrane leki o działaniu przeciwbólowym (poza tymi pochodzącymi z grupy salicylanów). Zastosowany opatrunek należy po raz pierwszy zmienić po upływie doby. Zmniejsza on ryzyko krwawienia i wystąpienia obrzęku limfatycznego. Jego późniejsza regularna zmiana należy do obowiązków pacjenta. Dzięki odpowiedniej higienie i pielęgnacji rany pooperacyjnej może on znacznie obniżyć ryzyko wystąpienia infekcji, uniemożliwiającej fizjologiczny proces gojenia się rany.

Przez około miesiąc należy powstrzymywać się od aktywności podejmowanej we wszelkich formach życia intymnego, również masturbacji. Pacjent powinien ponadto unikać gorących kąpieli, intensywnego wysiłku fizycznego (szczególnie biegania, podnoszenia ciężarów), przebywania w saunach, na basenach itp. Przez pierwsze tygodnie rekonwalescencji zaleca się ponadto utrzymywanie penisa w wymuszonej pozycji, skierowanej ku górze. Pozwala ona na przyspieszenie procesu gojenia rany i wycofywanie obrzęku limfatycznego z członka.

Brak stosowania się do zaleceń lekarskich wpływa na znaczne zmniejszenie efektywności leczenia. Aby obrzezanie całkowite w Rzeszowie było skuteczne, konieczna jest bowiem ścisła współpraca pacjenta z lekarzem. Powinien on zatem zgłaszać się również na wizyty kontrolne, ustalane indywidualnie ze specjalistą, zależnie od potrzeb i preferencji.

Często zadawanie pytanie

Tak, wykonywane jest przez doświadczonych specjalistów z zachowaniem określonych standardów postępowania w przypadku wybranej procedury medycznej. W związku z tym charakteryzuje się wysokim poziomem bezpieczeństwa. O wszelkich ewentualnych, możliwych do wystąpienia powikłaniach i objawach niepożądanych pacjenta informuje się już podczas wizyty kwalifikującej.

Nie, jest wykonywany w znieczuleniu miejscowym.

Obrzezanie pozwala na przywrócenie zdrowia pacjentom, u których stwierdzono nieprawidłowości anatomiczne budowy napletka lub schorzenia wymagające jego całościowego, lub częściowego usunięcia. W związku z tym uważa się je za postępowanie o charakterze zdrowotnym, co nie oznacza, że nie można go przeprowadzić ze względów kosmetycznych czy innych.

Tak, odbywa się legalnie w całej Europie, jednak wyłącznie wykonywany przez specjalistów w placówkach medycznych.

Cała procedura medyczna trwa zwykle nie dłużej niż 60 minut.

Polega na usunięciu napletka, który chroni żołądź członka.

Wyłącznie specjaliści z zakresu chirurgii lub urologii.

Zwykle rana w miejscu założenia szwów goi się najszybciej – od 5 do 7 dni. Zakończenie procesu formowania blizny pierwotnej zwykle następuje jednak po upływie 4 tygodni.

Wyłącznie w specjalistycznych placówkach medycznych, w warunkach klinicznych lub ambulatoryjnych.

Dwa główne typy obrzezania zależne są od ilości wycinanej skóry napletka. Wyróżnia się zatem usunięcie napletka częściowe i całkowite, które można przeprowadzać, wykorzystując wiele różnorodnych metod.

Do podejmowania wszystkich form aktywności seksualnej można powrócić po upływie ok. 4 tygodni.

Dorośli pacjenci zwykle twierdzą, że zabieg nie wpływa niekorzystnie na jakość ich życia seksualnego. Zauważają poprawę satysfakcji seksualnej lub jej stały poziom.

Tak, jego wykonanie nie wpływa na funkcjonowanie zakończeń nerwowych, znajdujących się w członku.

Tak, jednak jest ona niewielka i umieszczona w niewidocznej lokalizacji, tuż za żołędzią prącia.

Tak, względy estetyczne są jednymi z głównych wskazań do wykonania obrzezania.

Nie, wykonuje się go w ramach procedury jednodniowej.

Tak, ponieważ polega na usunięciu skóry napletka, co umożliwia jego częściowe lub całkowite odsłonięcie.

Tak, zmiana pierwszego opatrunku zalecana jest po upływie 24 godzin od zabiegu. Kolejne należy zmieniać codziennie lub w razie potrzeby nawet częściej.

Nie, przez 4 tygodnie rekonwalescencji należy powstrzymywać się od podejmowania aktywności fizycznej.

Zaleca się wstrzymanie od wykonywania obowiązków zawodowych przynajmniej na kilka dni po zabiegu.

Pierwsza kontrola stanu rany odbywa się zwykle przed upływem 48 godzin od wykonania zabiegu. Kolejne ustala się indywidualnie z pacjentem, określając jego potrzeby i możliwości oraz stopień gojenia się rany i jej stan. Zazwyczaj pacjent zgłasza się do lekarza raz w tygodniu, aż do momentu całkowitego zasklepienia się rany operacyjnej.

Masz pytanie dotyczące usługi?

Masz problem i szukasz skutecznej diagnozy? Zapraszamy do kontaktu

Nasze usługi możesz opłacić online za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

przelewy24

668 660 600